top of page

NOABERSCHAP in Harkstede?

In Harkstede is een initiatief gestart om na te gaan of in Harkstede behoefte is aan een vorm van georganiseerde NOABERSCHAP. In deze folder omschrijven we NOABERSCHAP en onze werkwijze.

Wat is NOABERSCHAP?

NOABERSCHAP is het gebruik dat mensen die bij elkaar in de buurt wonen elkaar helpen met ‘hand- en spandiensten’. Vroeger sprak het vanzelf dat je elkaar hielp bij klusjes in en rond het huis en op het land. Even de handen uit de mouwen om die zware kast te verplaatsen. En op jouw buurt vroeg je of je buurvrouw je hielp bij ziekte.

Doordat onze wereld groter geworden is en tegelijk de contacten in onze directe omgeving zijn verminderd, komt de spontane NOABERSCHAP soms in het gedrang. Het is daarom lastiger om hulp te vragen, maar ook om hulp te bieden. Een hulpstructuur kan helpen om die bij elkaar te krijgen.

Veel mensen zijn bereid andere mensen die wat hulp nodig hebben te helpen. En, al kan de drempel hoog zijn om hulp te vragen, veel mensen zijn blij en dankbaar dat ze geholpen worden.

Doelstelling NOABERSCHAP Harkstede

 

Wij willen mensen graag helpen bij kleine activiteiten die ze even niet zelf kunnen doen. Wij verlenen de hulp niet zelf, maar brengen hulpvragers en hulpgevers met elkaar in contact.

noaberschap transparant.png

Vrijwilligers

We zoeken vrijwilligers die bereid zijn om hulp te geven. Vrijwilligers bepalen zelf voor welke vragen en voor hoeveel tijd zij beschikbaar zijn. Dit kan 2 uren per maand zijn, maar ook meer.

Als vrijwilligers kosten maken worden deze vergoed door de hulpvrager. Vrijwilligers stellen hun tijd gratis ter beschikking.

Hier kunt u zich opgeven als vrijwilliger

Stichting HARTstee

Hier kunt u een hulpvraag doorgeven

NOABERSCHAP Harkstede is een initiatief van Stichting HARTstee en Vereniging

Dorpsbelangen Harkstede

i.s.m. Stichting Kwartier Zorg & Welzijn

bottom of page