top of page

HART-stee, wie zijn wij?

stichting.jpg

Team HART-stee

Van links naar rechts: Rik Visser, Marieke Loreiro, Evelien van de Vendel, Aline Kruizenga

spring 4.jpg
Insectenhotel.jpg
86D9C536-AFDB-49DA-982B-38068C31C0E1_edi

HARTstee, aandacht voor elkaar, geloof & natuur

HARTstee is een stichting in Harkstede die d.m.v. activiteiten en kleinschalige projecten het omzien naar elkaar, de ruimte voor geloof en de aandacht voor natuur wil versterken.

Ons HART                                                                               Bij HART-stee is er aandacht voor wie jij bent en wat er leeft in je hart, aan verlangens, aan geloof, hoop en liefde, blijdschap en verdriet.

‘Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Dat is de bron van je leven.’ Bijbelquote Prediker 4:23

Omzien naar elkaar:

We vinden ontmoeting en omzien naar elkaar in ons dorp belangrijk. Wij mensen zijn sociale wezens, zo zijn we gemaakt. Echt aandacht hebben voor elkaar en verbinding ervaren doet goed. Daarom is er bij al onze activiteiten ruimte voor ontmoeting.

Ook organiseren we geregeld een DorpSoep, vaak bij de Cosis. Iedereen is natuurlijk welkom! Af en toe brengen koek of Soep op de Stoep bij mensen om zo om te zien naar elkaar. Mogelijk zetten we Noaberschap op, een vrijwillige hulpdienst voor ons dorp.

Aandacht voor geloof & bezinning

Wij geloven dat het goed is om aandacht te besteden aan wat er leeft in je hart, jouw zoektocht naar geluk, geloof en inspiratie. Bij diverse activiteiten maken we ruimte voor creatieve en actieve vormen van bezinning en/of verhalen en wijsheid uit de bijbel. Op een open frisse manier, waardevol voor iedereen of je nu wel of niet gelooft.

 

OPEN KERK
Op woensdag en zondag zetten we de monumentale kerk open, met meditatieve muziek, waarbij je op je eigen manier stil kunt zijn. Er is 4x per jaar op zondagavond een korte eenvoudige OPEN KERK VIERING rond een thema met een bijbelquote en praatje & meditatieve muziek. Na afloop warme chocomelk bij een kampvuurtje buiten.

 

SPRING
We organiseren SPRING voor gezinnen, met allerlei vrolijke activiteiten en meeleef-theater rond een bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig samen eten. Dit is 6x per seizoen, meestal op vrijdagavond 17.15 - 19.15 uur bij de Borgstee.

THEMA TAFELEN voor tienergezinnen & belangstellenden tot 80. Op een luchtig creatieve manier verkennen we een geloofsthema, waarna we samen aan tafel gaan. We eindigen met muziek & gebed rond het kruis.

Aandacht voor je HART-WANDELINGEN

Met ruimte voor reflectie en een inspirerende vraag, daarna de keuze of je een deel MINDFUL wilt wandelen of je spiegelt aan een bijbelquote. Het laatste deel kies je om in tweetallen uit te wisselen of alleen verder wilt wandelen. Nadien samen koffiedrinken. Op de 1e woensdagavond in de zomertijd. 

Ook losse activiteiten zoals Palmpasenstokken maken, Kerst-musical, Passion-concert etc.

Aandacht voor natuur

Door middel van kleinschalige projecten hopen we de aandacht voor natuur te vergroten in ons dorp. Zo hebben we kortgeleden een royaal insectenhotel gerealiseerd bij de Graankorrel / de begraafplaats. We broeden op een plan voor de groenstrook bij de Hoofdweg.

Ook delen we geregeld wildebloemenzaad uit, om de aandacht voor wilde bloemen en biodiversiteit te vergroten.

Vernieuwing & creativiteit

In onze activiteiten is veel ruimte voor creativiteit en nieuwe vormen van spiritualiteit en geloven. Op een frisse manier delen we leven en geloven. Onze activiteiten en ontmoetingen zijn waardevol zijn voor iedereen en hebben een open karakter. Gezinnen en volwassenen vormen onze doelgroep.

 

De kruisvorm                                                                             Deze 4 polen vormen samen een kruis. HARTstee is gebaseerd op het geloof in Jezus Christus. De vorm van het kruis is een Maltezer kruis. Dat verwijst ook naar het christelijke klooster die gestaan heeft in Scharmer Harkstede, die hoorde tot de Orde van het Heilig kruis, met dit kruis als symbool.

De 8 punten van het Maltezer kruis verwijzen naar de 8 geluksbeloften van Jezus. Jezus prijst allerlei mensen gelukkig, zoals milde, vriendelijke en eerlijke mensen, de mensen die goed zijn voor de ander en zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, mensen met verdriet en zij die weten dat ze God nodig zijn. Wij geloven dat God uit is op het geluk van mensen, ja, van heel de wereld. In God is geluk en vrede te vinden.

Vuurtje

Zelf ervaren we het geloof in God als een vuurtje, dat ons hart verwarmt en ons inspireert om in liefde en met vertrouwen te leven. We vertrouwen we op de inspiratie en kracht van de Geest. Daarom is er in het HART een vuurtje getekend.

Wil je ons steunen?

HARTstee drijft geheel op de inzet van vrijwilligers, subsidies en giften.

Vind je de dingen die we doen goed? Steun ons dan met een gift:

Het banknummer van st. HARTstee is: NL35 ABNA 0105 9766 01

Ons KvK-nr:  83236252

 

Team & bestuur

Ons bestuur bestaat uit Rik Visser, Marieke Loureiro (secretaris), Evelien vd. Vendel (penningmeester) en Aline Kruizenga (voorzitter).

 

Ons uitvoerende team bestaat uit:

Aline Kruizenga (pionier)

Rommy Kats (koffie & DorpSoep coordinator)

Alice Klamer (SPRING)

Mariska Hooikammer (HART-wandelingen)

bottom of page