SOEP op de STOEP 

Maandelijks is er een SOEP op de STOEP of DorpSoep.

SOEP op de STOEP wordt bij mensen langsgebracht die een steuntje

in de rugkunnen gebruiken met een contactmoment.

DorpSoep is een Soepmaaltijd waar je je voor kunt opgeven om

dorpelingen te ontmoeten.

Voor SOEP op de STOEP kunnen nieuwe adressen worden

aangemeld van mensen die dit extra steuntje in de rug kunnen

gebruiken. Daarnaast kunnen wij altijd hulp gebruiken in de vorm

van het maken van een pan soep of door mee te helpen

bij het rondbrengen van de soep.

Voor nieuwe aanmeldingen, extra hulp of andere vragen kunt u contact

opnemen met coördinator Rommy Kats,

tel. 06 414 68 68 4 of stuur een mailtje naar rommykats@gmail.com.